Kunowice, ul. Słubicka 50
69-100 Słubice

+48 726 663 667 
biuro@zuo-international.pl

Centrum Badawcze procesów przetwarzania i zagospodarowania odpadów w ZUO International Sp. z o.o. w Kunowicach

Surowce wtórne

Surowce wtórne pochodzące ze zbiórki selektywnej i wysegregowane ze zmieszanych odpadów komunalnych są przez nas segregowane, belowane i przekazane recyklerom do dalszego wykorzystania.

Nasz zakład oferuje sprzedaż następujących surowców wtórnych:  PET (biały, niebieski, zielony, mix tzw. kolory świata), szkło (białe i kolorowe), folia, złom stalowy i aluminiowy, chemia gospodarcza, Tera-Pak, karton, gazeta, odpady PP tzw. masełka.