Kunowice, ul. Słubicka 50
69-100 Słubice

+48 726 663 667 
biuro@zuo-international.pl

Centrum Badawcze procesów przetwarzania i zagospodarowania odpadów w ZUO International Sp. z o.o. w Kunowicach

Instalacja Komunalna

ZUO International to nie tylko składowisko odpadów ale także  instalacja MBP- Mechaniczno Biologicznego Przetwarzania Odpadów polegająca na przetwarzaniu odpadów komunalnych  poprzez obróbkę mechaniczną, m.in. rozdrabnianie, przesiewanie, sortowanie, separację metali żelaznych i nieżelaznych, wysortowanie surowców wtórnych itp., w celu wydzielenia frakcji, które mogą zostać ponownie wykorzystane tj. przekazane do recyklingu lub odzysku oraz frakcji ulegających biodegradacji (poprzez kompostowanie lub stabilizację).

Głównym celem instalacji jest takie przygotowanie odpadów, aby jak największa ich ilość nadawała się do ponownego przetworzenia a co za tym idzie- mniej składowanych odpadów.