Kunowice, ul. Słubicka 50
69-100 Słubice

+48 726 663 667 
biuro@zuo-international.pl

Centrum Badawcze procesów przetwarzania i zagospodarowania odpadów w ZUO International Sp. z o.o. w Kunowicach

Odzysk oraz składowanie

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie gospodarki odpadami i zagospodarowania poprzez odzysk oraz składowanie.