Kunowice, ul. Słubicka 50
69-100 Słubice

+48 693 196 338
biuro@zuo-international.pl

Odzysk oraz składowanie

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie gospodarki odpadami i zagospodarowania poprzez odzysk oraz składowanie.