Kunowice, ul. Słubicka 50
69-100 Słubice

+48 726 663 667 
biuro@zuo-international.pl

Centrum Badawcze procesów przetwarzania i zagospodarowania odpadów w ZUO International Sp. z o.o. w Kunowicach

Kontakt

Kontenery i logistyka: 693 196 338
Waga: 695 146 998
Księgowość: 723 226 221
Specjalista ds. kadr i BHP: 721 225 228
Sekretariat: 726 663 667